Добре дошли в сайта на групата на Ричард Комптън!

Фундаментална електрохимия
Химически сензори
Електроанализ

Разбирането на електрохимичните процеси е ключово за разработването на устройства за съхранение и преобразуване на енергия (горивни клетки, фотосоларни клетки, батерии) и освен това е в основата на голяма част от съвременната биология и нанотехнологиите. В същото време, електрохимичните сензори осигуряват чувствителни, селективни, чисти и лесни за използване методи за откриване и мониторинг на много на брой важни вещества (газови сензори, кръвна захар, рН).

Интересите на групата на Ричард Комптън се простират от фундаменталната електрохимия (теория на електронния пренос и масопреноса) до създаването на химически сензори; в последните години, компаниите Senova и OxTox възникнаха като резултат от изследванията в колектива. Част от настоящата работа в групата е фокусирана върху електрохимията на наноелектродите, йонните течности при стайна температура и биоелектрохимията. Приемаме подход "от долу нагоре" и разработваме нови методи за изследване на кинетиката и механизмите на междуфазови реакции.

В групата традиционно се изработват силни магистърски дипломни работи и докторски дисертации. Работата на групата е в челните редици на международните изследвания и всички наши студенти и докторанти допринасят за това от първия си ден. Специализирани експериментални и теоретични подгрупи покриват широк кръг от интереси. Този уебсайт ви дава възможност да се запознаете с някои от нашите изследвания, нашите публикации (и книги) и учените в групата, както и да си сътрудничите с нея.

Ричард Комптън

Последни новини

HAOTIAN CHEN WINS PRIZE FOR BEST LECTURE AT GREAT WESTERN 2022

HAOTIAN CHEN WINS 2022 SHEELAGH CAMPBELL MEMORIAL AWARD

Групата

The Compton Group