Compton Group ยินดีต้อนรับ

อิเล็กโทรเคมี (เคมีไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าเคมี)
หัววัดทางเคมี (chemical sensors)
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เทคนิคทางไฟฟ้า

การศึกษาหลักการทำงานของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเคมีเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์และระบบเก็บสะสมพลังงาน เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cells), เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cells) และ แบตเตอรี่ ทั้งยังมีบทบาทสำคัญ ในงานด้านชีววิทยาและนาโนเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังเป็นทางเลือกที่ง่ายและปลอดภัยในการตรวจวัดและมอนิเตอร์สารเคมีต่างๆ ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น แก๊ส, น้ำตาลในเลือด, pH

Compton Group ศึกษาวิจัยงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมีในหลายสาขา ตั้งแต่หลักการทำงานพื้นฐาน ทฤษฎี (การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างประจุ, การขน ส่งสาร (Mass transport)) และ หัววัดทางเคมี ทางกรุ๊ปยังได้ทำงานร่วมกับบริษัท Senova และ OxTox ผลิตหัววัดทางเคมีออกจำหน่าย ขณะนี้งานวิจัยหลักของกรุ๊ปได้แก่ ขั้วไฟฟ้านาโน (nanoelectrode), ของเหลวไอออนิกที่อุณหภูมิห้อง (room temperature ionic liquids) และ Bioelectrochemistry กรุ๊ปของเราทำงานวิจัยที่เริ่มต้นจากพื้นฐาน เช่น จลพลศาสตร์ และ ปฏิกิริยาผิวสัมผัส ก่อนจะพัฒนาต่อเนื่องเป็นงานที่ใช้งานได้จริง

ทางกรุ๊ปได้ผลิตนักศึกษา Part II และนักศึกษาปริญญาเอก ที่มีคุณภาพ และวิทยานิพนต์ที่รับคำชมมากมาย งานวิจัยของกรุ๊ปอยู่ในระดับแนวหน้าของงานวิจัยทางด้านไฟฟ้าเคมี ในระดับนานาชาติ ทั้งงานด้านทฤษฎีและการทดลอง และนักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเหล่านี้ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกรุ๊ปของเราเพิ่มเติม (ผลงานตีพิมพ์ วารสาร หนังสือ หน่วยงานวิจัยและบริษัทร่วมงานกับทางกรุ๊ป) ได้จากหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้

Richard Compton

ข่าวล่าสุด

HAOTIAN CHEN WINS PRIZE FOR BEST LECTURE AT GREAT WESTERN 2022

HAOTIAN CHEN WINS 2022 SHEELAGH CAMPBELL MEMORIAL AWARD

ภาพถ่ายรวม

The Compton Group